ข่าว2017-03-26T17:22:21+00:00

เลือกพิมพ์แบบไหนดี ดิจิตอล หรือ ออฟเซ็ท

มีนาคม 25th, 2017|

หลายท่านคงสงสัย และตั้งคำถามว่าสิ่งพิมพ์ที่ต้องการควรจะใช้การพิมพ์ออฟเซ็ท (Offset Printing) หรือพิมพ์ดิจิตอล (Digital Printing) ก่อนอื่นต้องแนะนำก่อนว่า งานพิมพ์ทั้งสองประเภทในปัจจุบันคุณภาพงานค่อนข้างใกล้เคียงกัน และมีมาตรฐานงานที่แม้จะแตกต่างกันแบบยอมรับได้ [...]

6 ขั้นตอนการสร้างสรรค์งานโฆษณาที่สามารถตอบโจทย์ด้านการตลาดได้มากยิ่งขึ้น

มีนาคม 25th, 2017|

โฆษณา (Advertising) เป็นตัวกลางการสื่อสารอย่างหนึ่งที่จำเป็นต้องอาศัยกลยุทธ์การสร้างสรรค์งานโฆษณา (Creative Strategy) และการนำเสนอความคิดสร้างสรรค์ (Creative Execution) ซึ่งเป็นปัจจัยอย่างหนึ่งที่สำคัญต่อการสร้างเนื้อหาหรือรูปแบบการนำเสนอให้ได้ผลตอบรับกลับมาตามเป้าหมายของผู้โฆษณา ในฐานะของผู้โฆษณา เมื่อลงทุนทำโฆษณาแล้ว [...]

ความรู้เกี่ยวกับอิงค์เจ็ท

มีนาคม 25th, 2017|

เครื่องพิมพ์แบบพ่นหมึก หรือ เครื่องพิมพ์อิงค์เจ็ท (Inkjet Printer) เป็น เครื่องพิมพ์ที่ทำงานโดยการพ่นหมึกออกมาเป็นหยดเล็กๆ ลงบนกระดาษ เมื่อต้องการพิมพ์รูปทรงหรือรูปภาพใดๆ เครื่องพิมพ์จะทำการพ่นหมึกออกตามแต่ละจุดในตำแหน่งที่เครื่องประมวลผล ไว้ [...]